"Posłannik Adam Tarnowski i negowoto dipłomaticzesko piligrimstwo. Zabraweni deła, nepublikuwani dokumenti i nasza pamet za tiach 1930‑2014", Magda Karabełowa, Sofia : [recenzja]

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 50, Numer 1 (2015) s. 223-230
Hubert Kuberski , Magda Karabełowa (aut. dzieła rec.)

 

do góry