Staranne poszukiwania podmiotów uprawnionych z tytułu majątkowych praw autorskich jako kluczowa przesłanka ustalania statusu osierocenia utworu

Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Tom 21 (2017) s. 43-67
Karolina Rybak

 

do góry