Konwencja haska o prawie właściwym dla trustów i ich uznawaniu z 1985 roku : wprowadzenie

Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Tom 21 (2017) s. 149-158
Maciej Zachariasiewicz

 

do góry