The importance of startups for construction of innovative economies

Przedsiębiorczość Międzynarodowa, Tom 4, Numer 2 (2018) s. 69-78
Joanna Szarek, Jakub Piecuch

 

do góry