On the Polish National and Territorial Autonomy in Lithuania (the Spring–Summer of 1991)

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 52, Numer 1 (Special Issue) (2017) s. 163-195
Vladas Sirutavičius

 

do góry