Belorussian-Lithuanian Political and Economic Relations (1990–2015)

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 52, Numer 1 (Special Issue) (2017) s. 197-211
Eugeniusz Mironowicz

 

do góry