W jaki sposób badać wyrażenia funkcyjne w ujęciu historycznym? Rozważania po lekturze książki Tomasza Miki i Agnieszki Słobody "Wyrażenia funkcyjne w średniowiecznej polszczyźnie z perspektywy składniowej. Wybrane problemy badawcze", Poznań 2015

Forum Lingwistyczne, Tom 5 (2018) s. 125-131
Barbara Mitrenga , Tomasz Mika (aut. dzieła rec.), Agnieszka Słoboda (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Mika Tomasz, Słoboda Agnieszka, "Wyrażenia funkcyjne w średniowiecznej polszczyźnie z perspektywy składniowej. Wybrane problemy badawcze", Poznań 2015

 

do góry