„Że zaś w wieku cyfr cyframi tylko poprzeć można twierdzenie...” – raz jeszcze o kondycji polskich badań nad historią gospodarczą

Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, Tom 75 (2015) s. 289-305
Piotr Guzowski, Radosław Poniat

 

do góry