Ùchwôlënk Nr 1/RJK/2011 z dnia 05.01.2011 r. w sprawie stosowaniô kaszëbsczich pòjãców i terminów ramaticznëch. Słowizna sparłãczonô z lasã i wòdą = Uchwała Nr 1/RJK

Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego, Tom 5 (2011) s. 16-20

 

do góry