Ùchwôlënk Nr 3/RJK/2011 z dnia 29.08.2011 r. w sprawie stosowaniô kaszëbsczégò jãzëka religijnégò i òbëczajowégò jãzëka. 1. Słowizna sparłãczonô z czasã Gòdów = Uchwała Nr 3/RJK

Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego, Tom 5 (2011) s. 23-25

 

do góry