Ùchwôlënk Nr 7/RJK/2011 z dnia 30.09.2011 r. w sprawie stosowaniô kaszëbsczégò jãzëka religijnégò i òbëczajowégò jãzëka. 5. Słowizna sparłãczonô z sakramentã i òbrzãdã chrztu = Uchwała Nr 7/RJK

Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego, Tom 5 (2011) s. 33-35

 

do góry