Ùchwôlënk Nr 9/RJK/2011 z dnia 07.11.2011 r. w sprawie stosowaniô kaszëbsczégò jãzëka religijnégò i òbëczajowégò jãzëka. 6. Słowizna sparłãczonô z sakramentã bierzmòwaniô, pòkùtë i namaszczeniô chòrëch = Uchwała Nr 9/RJK

Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego, Tom 5 (2011) s. 39-41

 

do góry