Spuścizna archiwalna po Ks. Profesorze Tadeuszu Styczniu SDS (1932-2010) jako przykład archiwum prywatnego po wybitnym uczonym

Archiva Ecclesiastica, Numer 10 (2017) s. 13-23
Tomasz Nowicki, Grzegorz Misiura, Krzysztof Perzyna

 

do góry