Zarządzenie Nr 77 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 11 października 2017 r. w sprawie powołania, zakresu i trybu działania oraz składu osobowego grupy roboczej do spraw archiwów kościelnych

Archiva Ecclesiastica, Numer 10 (2017) s. 195-199
Wojciech Woźniak

 

do góry