Prezentacja zespołu akt metrykalnych w Archiwum Diecezjalnym w Płocku

Archiva Ecclesiastica, Tom 3, Numer 3 (2006) s. 101-104
Dariusz Majewski

 

do góry