O. Kornel Gadacz : zasłużony archiwista i historiograf

Archiva Ecclesiastica, Tom 3, Numer 3 (2006) s. 111-115
Józef Marecki

 

do góry