"Sentire cum homine et Ecclesia" : Sprawozdanie z konferencji naukowej, Kraków, 12 stycznia 2006 r.

Archiva Ecclesiastica, Tom 3, Numer 3 (2006) s. 129-131
Lucyna Rotter

 

do góry