„Polskie” karty w egzemplarzach Statutu Litewskiego z 1588 r. : Historia „odręcznych” kopii

Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, Tom 62 (2012) s. 5-19
Władimir Miakiszew

 

do góry