Pamiętnik z roku 1914 skautki Marty Pająkówny

Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, Tom 62 (2012) s. 113-125
Ewa Śnieżyńska-Stolot

 

do góry