Uposażenie asystentów młodszych w polskim państwowym szkolnictwie akademickim od 1 X 1923 do 31 I 1934 roku

Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, Tom 62 (2012) s. 181-201
Jarosław Jastrzębski

 

do góry