Druki polskie i Polonika z XVI wieku w zbiorach Słowackiej Biblioteki Narodowej w Martinie : katalog

Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, Tom 64 (2014) s. 89-119
Jacek Partyka

 

do góry