Xiąszka ta: liczbę rzymskich maiąca Papieży […], czyli Pontificium doctum Georga von Eggsa i jego kolejni właściciele

Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, Tom 66 (2016) s. 143-154
Jacek Partyka

 

do góry