Multimedialność w inscenizacji dramatu antycznego : "I Ifigenia" Tomasza Bazana

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura, Tom 11, Numer 2 (2019) s. 6-19
Małgorzata Budzowska

 

do góry