Międzynarodowa edukacja teatralna na przykładzie polsko-francuskich projektów artystycznych "Szekspir Projekt" i "MOON"

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura, Tom 11, Numer 2 (2019) s. 100-113
Anna Krzemińska

 

do góry