Засоби вираження негативних емоцій y сучасних публіцистичних текстах : (на матеріалі статей, опублікованих y журналі ”New Yorker” та газеті „Українська правда”)

Studia Ukrainica Posnaniensia, Tom 7, Numer 2 (2019) s. 137-145
Wira Slipecka

 

do góry