Obraz biblioteki wzorowej na łamach periodyków Biblioteki Publicznej M. St. Warszawy (1929-1939)

Bibliotheca Nostra : śląski kwartalnik naukowy, Numer 3 (2016) s. 73-85
Hanna Langer

 

do góry