Retoryka prezydenta Richarda Nixona wobec kryzysu naftowego w 1973 = The Domestic Crisis Rhetoric of President Richard Nixon : The Oil Crisis of 1973

Res Rhetorica, Numer 3 (2019) s. 68-83
Marta Rzepecka

 

do góry