Kredyt żywy, Kredyt umarły i kto nad nim płacze : personifikacje kredytu w ikonografii (XVI-XVIII w.) : wybrane przykłady = Living Credit, Dead Credit, and who is crying over him : Personifications of credit in iconography (16th-18th centuries)

Res Rhetorica, Numer 3 (2019) s. 99-110
Joanna Partyka

 

do góry