Rhetoric in Digital Communication : Merging Tradition with Modernity = Retoryka w komunikacji cyfrowej : alians tradycji z nowoczesnością

Res Rhetorica, Numer 3 (2019) s. 111-124
Anna Bendrat

 

do góry