The Dance Scene and the Processes of the Aesthetic Transgression of the Body

Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji, Numer 13 (2018) s. 93-114
Tadeusz Kobierzycki

 

do góry