Anthropological Bases of Resilience : Narrative Self-Construction as a Protective Factor in Resilience = Antropologiczne postawy odporności psychicznej : narracyjna autokonstrukcja jako czynnik obronny w odporności psychicznej

Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce : kwartalnik dla nauczycieli , Numer 2 (2019) s. 11-21
Maria Teresa Signes

 

do góry