Diagnoza kompetencji zawodowych oraz potrzeb doskonalenia zawodowego nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej = Diagnosis of Professional Competencies and Training Needs of Preschool and Early School Education Teachers

Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce : kwartalnik dla nauczycieli , Numer 2 (2019) s. 55-76
Stanisława Katarzyna Nazaruk, Joanna Marchel

 

do góry