Przez gryzmolenie do kultury wizualnej : książka Jana Bajtlika "Typogryzmoł" jako narzędzie wspierania kompetencji wizualnych dziecka = Through Doodling to Visual Culture : "Alphadoodler" by Jan Bajtlik as a Tool for Supporting Child's Visual Competences

Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce : kwartalnik dla nauczycieli , Numer 2 (2019) s. 121-132
Joanna S. Ludwiczak

 

do góry