Rynek Główny w Krakowie - kompozycja i funkcja na tle regularnych układów urbanistycznych średniowiecznej Europy

Krzysztofory: zeszyty naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Tom 28, Numer 1 (2010) s. 53-74
Bogusław Krasnowolski

 

do góry