Zabudowa pierzei Rynku Głównego w Krakowie w okresie średniowiecza

Krzysztofory: zeszyty naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Tom 28, Numer 1 (2010) s. 75-98
Marek M. Łukacz

 

do góry