Wielka Waga na krakowskim Rynku w świetle badań archeologicznych

Krzysztofory: zeszyty naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Tom 28, Numer 2 (2010) s. 7-30
Katarzyna Schejbal-Dereń, Marek Dereń

 

do góry