Przyczynek do stanu badań nad zagadnieniem najstarszych kamienic krakowskich i ich lokalizacji na działce modularnej

Krzysztofory: zeszyty naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Tom 28, Numer 2 (2010) s. 77-96
Stanisław Sławiński

 

do góry