Wstępne wyniki badań zooarcheologicznych szczątków kostnych z wykopalisk prowadzonych na Rynku krakowskim w latach 2005-2007

Krzysztofory: zeszyty naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Tom 28, Numer 2 (2010) s. 137-150
Piotr Wojtal, Daniel Makowiecki, Krzysztof Wertz, Jarosław Wilczyński, Barbara Miękina, Misrosława Zabilska

 

do góry