Rośliny spożywane w średniowiecznym Krakowie na podstawie danych archeobotanicznych

Krzysztofory: zeszyty naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Tom 28, Numer 2 (2010) s. 151-162
Aldona Mueller-Bieniek

 

do góry