Konstrukcja i funkcjonowanie wodociągów Krakowa do połowy XVII wieku

Krzysztofory: zeszyty naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Tom 28, Numer 2 (2010) s. 177-192
Robert Wierzbicki

 

do góry