Wyniki badań archeozoologicznych zwierzęcych szczątków kostnych z badań wykopaliskowych prowadzonych w 2009 roku na placu Szczepańskim

Krzysztofory: zeszyty naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Tom 33 (2015) s. 57-72
Jarosław Wilczyński, Piotr Wojtal, Krzysztof Wertz, Lembi Lõugas

 

do góry