Średniowieczne studnie odkryte w czasie badań archeologicznych na placu Szczepańskim w 2009 roku

Krzysztofory: zeszyty naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Tom 33 (2015) s. 97-102
Łukasz Majchrzak

 

do góry