Relikty późnośredniowiecznych konstrukcji drewnianych odkrytych podczas badań na terenie placu Szczepańskiego w 2009 roku

Krzysztofory: zeszyty naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Tom 33 (2015) s. 103-114
Anna Bojęś-Białasik

 

do góry