Zanim powstał plac Szczepański (XIII-XVIII w.)

Krzysztofory: zeszyty naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Tom 33 (2015) s. 165-192
Waldemar Komorowski

 

do góry