Fotografie związane z placem Szczepański w zbiorach Działu Fotografii Krakowskiej Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, część 1

Krzysztofory: zeszyty naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Tom 33 (2015) s. 297-328
Ewa Gaczoł

 

do góry