Aktywność społeczno-kulturalna oraz oświatowa wsi powiatu tarnowskiego i miasta Tarnowa w latach 1918-1939 = Socio-cultural and educational activity of the villages of the Tarnow district and the city of Tarnow in 1918-1939

Myśl Ludowa, Numer 11 (2019) s. 33-49
Paweł Mierzwa

 

do góry