Wieś czechosłowacka w przededniu kolektywizacji oraz likwidacji indywidualnego rolnictwa z polskiej perspektywy (1945-1949) = A Czechoslovak village on the eve of collectivization and the liquidation of individual agriculture from a Polish perspective (1945-1949)

Myśl Ludowa, Numer 11 (2019) s. 71-103
Romuald Turkowski

 

do góry