Od Redakcji.

International Journal of Management and Economics, Tom 7 (1999) s. 5

 

do góry