Wiersze żałobne dla Krzysztofa Radziwiłła w sylwie ze zbiorów Bavorovianum we Lwowie

Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej, Tom 22 (2016) s. 195-203
Mariola Jarczykowa

 

do góry