Trembecki czy Wybicki? : raz jeszcze o autorstwie wiersza "Do Kajetana Węgierskiego"

Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej, Tom 23 (2017) s. 315-334
Grzegorz Zając

 

do góry